Негізгі мақсаты мен міндеттері.
 
Бас Мақсаты – Қазақстан Республикасы халқының денсаулығын нығайту
және ауруын азайту.

Міндеттері:
 - Қазақстан Республикасы халқына мамандандырылған  кеңестік-диагностикалық және  жоғары мамандандырылған стационарлық көмек көрсету;
- емдеу мен диагностикалаудың жаңа әдістерін енгізу және жетілдіру;
- денсаулық сақтаудың қазіргі халықаралық стандарттарға сәйкес болуын қамтамасыз ету;
- жедел болуды қамтамасыз ету және табиғи, техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда халыққа медициналық көмектің барлық түрін көрсету.

Біздің стратегиялық мақсатымыз – денсаулық сақтау жүйесінде озат болу.